O Di Nt Duyn T O Di Cua Nu Sinh Hoc Vien Ngoai

Posted on

N sinh Lao ni bt ti Hc vin Ngoi giao Alisa Sivilay. Alisa Sivillay xinh ti vi iu mua Champa ca t nc t do trong em thi thng, c do ph, la ca quan xa, i n cac trung tam vui chi cung bn be. Minh cm thy rt co duyen vi ngoi nha th hai nay”, Alisa hao hng chia s..Cuc thi Hoa khoi Hc vin Ngoi giao a tri qua vong s kho trc gng mt xut sc c chn i vao vong ban kt tai nng. N sinh con lam ngi mu t do cho mt s thng hiu thi trang va tham Em la thanh vien nong ct ca cau lc b L tan Ngoi giao, thng tham gia . Dan tri Cac n sinh d thi Hoa khoi Hc vin Ngoi giao chp nh vi ao dai. B su tp ao dai ly cm hng hoai c..Ngoai v p t nhien, n sinh Hc vin Hang Khong Vit Nam con Ngoi hinh ca Duyen c nhiu ngi i din anh gia la xinh N sinh lp t vong bt thng ti h nc k Lk S hu gu thi trang ca tinh, cng vi ngoi hinh kha “chun” nen du la street style, banh beo hay i hc .