O Di Nt Duyn T O Di Cua Nu Sinh Hoc Vien Ngoai

Chan Thin M N sinh Ngoi giao xinh p co cai ten him l. B su tp ao dai ca Linh Bui c Top Miss DAV Hoa khoi Hc vin .Nu sinh noi bat nhat Hoc vien Ngoai giao hinh anh nhm ton vinh tai nng, tri tu cng nh net duyen dang ca n sinh Ngoi giao..Nu sinh Lao noi tieng o Hoc vien Ngoai giao hinh anh Nhng iu tuyt vi ca con ngi, cung nhiu ln v thm ngi than, hinh nh t nc ch S to Khi hc tp ay, tri nghim v t Vit tr nen ro net hn. Minh cm thy rt co duyen vi ngoi nha th hai nay”, Alisa hao hng chia s..Nu nh b nh ng phc Hc vin Ngoi giao, n sinh a cung b nh ao dai la net duyen dang, thanh lch ca ngi ph n Vit .